ESP8266 và IOT (Part 6): Hiển thị dữ liệu cảm biến với IBM Bluemix

Visualization App

Giãn đồ trong IoT Platform

Trong bài tutorial này tôi sẽ chỉ cho bạn làm cách nào hiển thị dữ liệu cảm biến trong IBM Bluemix. Cách đơn giản nhất là thiết lập một chart trong IoT platform sẽ hiển thị dữ liệu trong một vài định dạng (đồ thị đường, đồ thị hình thanh…) Để thực hiện điều này, bạn vào dashboard  của Internet of Things platform và vào Boards.

Boards in IoT platform Dashboard
Boards in IoT platform Dashboard

Board gọi là Usage Overview được tự động sinh ra. Board này chứ các thẻ (card) tổng hợp việc sửa dụng các dịch vụ (service) của Internet of Things platform. Bạn có thể vẽ biểu đồ trong board này hoặc có thể chia ra một cái khác. Để tạo một board mới, ta có một nút phía góc bên phải.

Usage Overview Board
Usage Overview Board

Click vào board và thêm một thẻ (card) mới bằng cách click vào nút bên góc phải.

Create a New Board
Create a New Board

Bạn sẽ thấy một vài loại thẻ bạn có thể hiển thị dữ liệu cảm biến

Choose Card Type
Choose Card Type

Chúng ta sẽ dùng đồ thị thời gian thực (realtime chart) trong bài tutorial này. Click vào nó và chọn một thiết bị cụ thể từ danh sách các thiết bị của bạn.

Select a Device
Select a Device

Bây giờ bạn phải thêm một dataset mới. Giả sử bạn đang sử dụng chung payload của bài trước (bài 4 và bài 5), điền các trường event và trạng thái (xem publish topic). Chọn property (nhiệt độ hoặc độ ẩm), đơn vi (unit) và click Create.

Create a New Dataset
Create a New Dataset

Chọn kích thước của thẻ sẽ được hiển thị trong board, click next. Sau đó, đặt cho nó một cái tên thích hợp, chọn màu mong muốn và click nút Submit. Bạn nên xem biểu đồ các dãi nhiệt độ bạn gửi lên trong real-time.

Graph
Graph

Vậy đó, rất đơn giản để hiện thị dữ liệu. Bạn có thể thử với một vài loại card khác (bar, donut…).

Visualization App

Mặc dù phương pháp trước khá đơn giản và tiện lợi để hiển thị dữ liệu, nhưng nếu chúng ta muốn một phương pháp đẹp đẽ hơn. Chúng ta muốn tránh việc đăng nhập vào Bluemix và chạy IoT dashboard mỗi lần muốn xem dữ liệu gửi lên từ một cảm biến cụ thể. Thay vào đó, chung ta sẽ phát triển một ứng dụng được host trên domain khác nhau, chúng ta sẽ truy xuất từ bất cứ trình duyệt nào. Có một open-source app, chúng ta không phải xây dựng lại từ đâu. Tuy nhiên, nếu bạn có kinh nghiệm về node.js. ban có thể chỉnh sử app theo cách bạn cần. Dowload zip file ở đây và extract nó. Bạn có thể xem thêm chi tết về app ở đây. Bạn sẽ chạy app này trên không gian Bluemix của bạn. Để làm được điều này từ command line trên máy bạn, bạn phải làm một vài bước. Bạn phải download và cài đặt Cloud Foundry của and IBM® Bluemix® command line interfaces. Bạn có thể xem các lệnh vào download chúng ở đây. Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã sẵn sàng chạy ứng dụng của mình. Chạy commad line interface. Để đăng nhập vào tài khoản Bluemix, gõ command cf login. Nó sẽ hỏi email và password của bạn.

Logging In
Logging In

Nếu bạn có thêm organization hay space, nó sẽ hỏi bạn chọn một trong chúng, nếu chỉ có một, nó sẽ chọn organization tự động.

Targeted Organization and Space
Targeted Organization and Space

Bạn có thể chọn organization và space trong khi đăng nhập với command cf login -u username -o org_name -s space_name. Đảm bảo là bạn sẽ dùng đúng API endpoint thích hợp cái mà phải tương ứng với vùng (region) của organization bạn. Để đổi nó, bạn dùng command cf api https://api.ng.bluemix.net  cho US South và cf api https://api.eu-gb.bluemix.net cho UK. Bạn có thể nhận region, org và space hiện tại được set bằng cách gõ cf target. Sau khi đăng nhập thành công, set region, organization và space, bạn phải làm thêm một vài bước trước khi triển khai app. Mở app folder và tìm file manifest. Mở nó trong text editor và nhập app mong muốn và host name.

Edit Manifest File
Edit Manifest File

Trong command line, bạn vào app directory với command cd <yourDirectory>. Chạy app trong Bluemix với command cf push <appName>.

Quá trình của staging app mất một lúc. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy app mới trong Bluemix dashboard.

New App Running
New App Running

Chạy app bằng cách clink vào link <appName>.mybluemix.net

Để bắt đầu lấy dữ liệu cảm biến, bạn sẽ cần API KEY và TOKEN của IoT platform. Vào IoT platform dashboard và vào Access > API keys và click Generate API Key.

Generate API Key
Generate API Key

Sau khi mở app, nhập 2 giá trị sau

Enter API Key and Auth Token
Enter API Key and Auth Token

Bạn nên xem danh sách thiết bị trong drop-down menu. Chon một và nếu thiết bị này là publishing event, app sẽ bắt đầu lấy dữ liệu.

Visualization App
Visualization App

Vậy là kết thúc phần 6 của IoT series này, bạn đã biết được 2 cách để hiển thị dữ liệu từ cảm biến với IBM Bluemix

Các bài cùng Series

(Part 1): Làm quen với ESP8266
(Part 2): ESP8266 với MQTT
(Part 3): Kết nối ESP8266 với IBM Bluemix
(Part 4): Dùng Cloudant DB trong IBM Bluemix để lưu trữ dữ liệu
(Part 5): Gửi Email và SMS thông báo khi bị trigger từ dữ liệu cảm biến
(Part 6): Hiển thị dữ liệu cảm biến với IBM Bluemix
(Part 7): Vị trí Devices trên Map
(Part 8): Nhận Motion Alarm Notifications trong Slack
(Part 9): Điều khiển thiết bị trong nhà bằng Slack

Tham khảo: Codingo

Comments

linhkienbachkhoa

Comments