Arduino Tutorial (Part 04): Arduino IDE

New project

Sau khi học về những thành phần chính của Arduino UNO board, tiếp theo chúng ta học về cách cài đặt Arduino IDE. Sau khi học điều này, chúng ta sẽ sẵn sàng để upload chương trình lên Arduino board.

Trong chương này, chúng ta sẽ học từng bước dễ, làm cách nào cài đặt Arduino IDE trên máy tính và chuẩn bị board để nhận chương trình thông qua USB cable.

Bước 1 – Đầu tiên bạn phải có Arduino board (bạn có thể chọn board nào đó yêu thích) và một sợi cáp USB. Trong trường hợp bạn dùng Arduino UNO, Arduino Duemilanove, Nano, Arduino Mega 2560, hoặc Diecimila, bạn sẽ cần một standard USB cable (loại A sang lại B), loại mà bạn sẽ kết nôi với USB máy in như trong hình dưới đây.

A plug to B plug
A plug to B plug

Trong trường hợp bạn dùng Arduino Nano, bạn sẽ cần loại A sang Mini-B như hình dưới

A to Mini-B
A to Mini-B

Bước 2 − Download Arduino IDE Software.

Bạn có thể down những phiên bản khác nhau của Arduino IDE từ trang Dowload trên Arduino Official website. Bạn phải chọ phần mềm của bạn, nó phải tương ứng với hệ điều hành của máy bạn (Windows, IOS, hoặc Linux). Sau khi file download hoàn thành, unzip file.

unzip file
unzip file

Bước 3 – Cấp nguồn cho board.

Arduino Uno, Mega, Duemilanove và Arduino Nano sẽ tự động bảo vệ điện áp, nguồn được cấp từ cáp USB với máy tính hoặc từ nguồn ngoài. Nếu bạn sửa dụng Arduino Diecimila, bạh phải đảm bảo rằng board được thiết lập lái nguồn từ USB. Nguồn vào được chọn bằng jumper, một mẫu nhỏ plastic vừa với 2 của 3 chân giữa USB bà jack nguồn. Kiểm tra nó trên 2 chân gần nhất với USB port. Kết nối board với máy tính bằng cáp USB. LED nguồn màu xanh (PWR) phải sáng lên.

Bước 4 – Chạy Arduino IDE.

Sau khi download Arduino IDE, bạn cần unzip nó ra. Bên trong folder, bạn có thể thấy icon ứng dụng với hình vô cực (arduino.exe). Double-click lên icon để khởi động IDE.

Launch Arduino IDE
Launch Arduino IDE

Bước 5 – Mở project đầu tiên.

Khi software khởi động, bạn có 2 options

  • Tạo một project mới.
  • Mở một project mẫu đã tạo sẵn.

Để tạo project mới, chọn File → New

New project
New project

Để mở một project mẫu, chọn File → Example → Basics → Blink.

Open Project
Open Project

Bây giờ, chúng ta chọn một ví dụ có tên là Blink. Nó sẽ bật LED sáng và tắt trong một khoảng thời gian delay. Bạn có thể chọn bất cứ ví dụ nào từ list này.

Bước 6 – Chọn board Arduino của bạn

Để tranh bất cứ sai sót trong khi upload chương trình của bạn lên board, bạn phải chọn đúng tên tên của board Arduino của bạn đang dùng.

Vào Tools → Board và chọn board của bạn (board của bài này là Arduino Uno)

Select your Arduino board
Select your Arduino board

Bước 7 – Chọn đúng serial port.

Chọn serial device của Arduino board. Vào to Tools → Serial Port. Bạn phải chọn đúng Port kết nối với board. Để biết là port nào, bạn có thể ngắt kết nối với board, mở lại menu và xem port nào biến mất, nó sẽ xuất hiện khi kết nối board trở lại.

Select your serial port
Select your serial port

Bước 8 – Tải chương trình lên board

Trước khi giải thích làm cách nào bạn có thể lập trình cho board, chúng ta phải tìm hiểu chức năng các ký tự xuất hiện trên Arduino IDE toolbar.

Upload Program
Upload Program

A – Dùng để kiểm tra xem có những lỗi biên dịch nào không

B – Dùng để upload chương trình lên Arduino board.

C − Shortcut để tạo một sketch mới.

D – Dùng để mở trực tiếp một sketch ví dụ.

E – Dùng để lưu vào sketch của bạn.

F − Serial monitor dùng để nhận dữ liệu serial từ board và gửi dữ liệu serial xuống board.

Bây giờ, đơn giản là click vào nút “Upload”,  chờ vài giây, bạn sẽ thấy LED RX và TX trên board đang nháy. Nếu quá trình upload thành công, thông  báo “Done uploading” sẽ xuất hiện trên thanh status.

Lưu ý – Nếu bạn có Arduino Mini, NG hoặc board nào khác, bạ cần nhấn nút reset trên board, ngay trước khi click và nút upload trên phần mềm Arduino.

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Comments

linhkienbachkhoa

Comments