Arduino Tutorial (Part 03): Arduino Board

board_description

Trong chương này, chúng ta sẽ học về các component khác nhau trên Arduino board. Chúng ta sẽ học trên board Arduino UNO bởi vì nó khá phổ biến trong các dòng board Arduino. Thêm vào đó, đây là sự lựa chọn tốt nhất để bắt đầu với điện tử và viết code. Vài board khác một chút với hình dưới đây, nhưng hầu hết Arduino đề có điểm các component quan trọng giống nhau.

 1 Power USB

Arduino board có để được cấp nguồn bằng cách dùng cáp USB với máy tính. Tất cả những gì bạn cần phải là là kết nối cáp USB với USB connection (1)

 2 Power (Barrel Jack)

Arduino board có thể cấp nguồn trực tiếp từ điện AC bằng kết nối với Jack Barrel (2).

 3 Điều áp

Chức năng của điều áp là điều khiển điện áp cấp cho Arduino board và ổn định điện áp DC cấp cho vi xử lý và các thành phần khác.

 4 Crystal Oscillator

Bộ dao động thạch anh giúp Arduino trong vấn đề thời gian. Làm cách nào Arduino tính toán về thời gian? Câu trả lời là, bằng cách sử dụng dao động thạch anh. Con số được in trên lớp trên của thạch anh Arduino là 16.000H9H, có nghĩa là tần số dao động là 16,000,000 Hertz hoặc 16 MHZ.

 5, 17 Arduino Reset

Bạn có thể  reset board Arduino của bạn, khởi động chương trình của bạn chạy lại từ đầu. Bạn có thể reset board UNO bằng 2 cách. Cách thứ nhất, sử dụng nut reset (17) trên board. Cách thứ 2, bạn có thể kết nối với nút reset bên ngoài với chân của Arduino với tên RESET (5).

 6, 7, 8, 9 Pins (3.3, 5, GND, Vin)

·         3.3V (6) – Cấp nguồn 3.3 volt

·         5V (7) – Cấp nguồn 5 volt

·         Hầu hết các component dùng với board Arduio làm việc tốt với 3.3V và 5V.

·         GND (8)(Ground) – Có một vài chân GND trên Arduino, bất kỳ chân nào cũng có thể để nối đất với mạch.

·         Vin (9) – Chân này có thể được dùng để cấp nguồn cho Arduino từ nguồn bên ngoài, như Nguồn từ AC

 10 Các chân Analog

Arduino UNO có 5 chân analog từ A0 đến A5. Những chân này có thể đọc các tín hiệu từ cảm biến analog nhưng cảm biến độ ẩm, nhiệt độ và chuyển đổi chúng sang dữ liệu số có thể đọc bởi vi điều khiển.

 11 Microcontroller chính

Mỗi Arduino board có một vi điều khiển của nó (11). Bạn có thể tưởng tượng nó như bộ não của board vậy. Vi điều khiển trên Arduino giữa các board hơi khác một ít. Vi điều khiển thường là của ATMEL. Bạn phải biết là vi điều khiển nào trên board của bạn trước khi load một chươn trình mới từ Arduino IDE. Thông tin này nằm trên bề mặt của vi điều khiển. Để biết chi tiết hơn về IC và các tính năng, bạn có thể tham khảo datasheet.

 12 Chân ICSP

Hầu hết, ICSP(12) trên AVR, là một header lập trình cho Arduino bao gồm MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC và GND. Nó thường dùng chung  với SPI (Serial Peripheral Interface).

 13 LED nguồn

LED này sáng lên nếu bạn cắm Arduino vào nguồn để biểu thị board được cấp nguồn đúng. Nếu đèn không sáng, có điều gì đó không đúng với các kết nối.

 14 TX and RX LEDs

Trên board của bạn, bạn sẽ tìm thấy 2 nhãn TX (transmit) và RX (receive). Chúng xuất hiện ở 2 nơi trên Arduino UNO. Một là ở chân 0 và chân 1, để biểu thị chân có chức năng cho serial communication (truyền nối tiếp). Hai là TX và RX led (13). TX led nháy với tốc độ khác nhau khi gửi dữ liệu serial. Tốc độ nháu dựa trên baud rate dùng trên board. RX nháy khi quá trình nhận diễn ra.

 15 Digital I/O

Arduino UNO board có 14 chân digital I/O (15) (chân 6 là PWM (Pulse Width Modulation). Các chân này có thể thiết lập để hoạt động như một chân digital input để đọc logic (0 hoặc 1) hoặc như digital output để lái các module khác nhau như LED, relay… Các chân với nhãn “~” có thể dùng để tạo PWM.

 16 AREF

AREF nghĩa là Analog Reference. Thỉnh thoảng nó được dùng để đặt một điện áp tham chiếu ngoài (từ 0 đến 5V) như là ngưỡng giới hạn trên của các chân analog input.

Các bài cùng tutorial

Bài 01: Giới thiệu
Bài 02: Tổng quan
Bài 03: Arduino Board
Bài 04: Arduino IDE
Bài 05: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 06: Data Types
Bài 07: Biến & Hằng số
Bài 08: Toán tử
Bài 09: Control Statements
Bài 10: Vòng lặp
Bài 11: Functions
Bài 12: Strings
Bài 13: String Object
Bài 14: Time
Bài 15: Arrays

Nguồn: tutorialspoint.com

Comments

linhkienbachkhoa

Comments