Phát triển cộng đồng Công Nghệ Điện Tử Việt...
Xem giỏ hàng “Tụ Ceramic 4.7uF 1210 50V 10%” đã được thêm vào giỏ hàng.