Chuẩn đoán Ung thư bằng phân tích Big Data của MEDIAN Technologies

gowp big-data-image-1

MEDIAN Technologies và Microsoft đã ký kết đồng ý hợp tác để phát triển phương pháp phát hiện ung thư, chuẩn đoán và theo dõi bệnh bằng cách sử dụng những phân tích Big Data.

MEDIAN Technologies (đi đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và dịch vụ về medical imaging (tạo ra cách hình ảnh hiện thị bên trong cơ thể người) trong lĩnh vực ung thư) và Microsoft đã công bố tổ chức Sáng kiến toàn cầu trong thị trường đang phát triển mạnh MEADIAN Technologies để phát triển phương pháp mới trong việc phát hiện, chuẩn đoán và theo dõi ung thư bằng cách sử dụng các phép phân tích Big Data. Một phần của tổ chức này, MEDIAN Technologies sẽ hợp tác với Microsoft để thiết lập hệ thống IBIOPSY™ (groundbreaking imaging biomarker phenotyping system) chạy trên cloud platform Microsoft Azure. Trên Azure, IBIOPSY™ sẽ cung cấp khả năng tính toán và phân tích các hình ảnh y học, tìm ra chỉ dấu sinh học (biomarkers) của bệnh trong thời gian thật để chuẩn đoán ung thư và mục đích điều trị.

“Precision Medicine là cuộc cách mạng về chuẩn đoán và dữ liệu sinh học được dùng để xác định và cung cấp dịch vụ chăm sóc về ngăn ngừa, xác định mục tiêu và hiệu quả” Giám đốc điều hành Fredrik Brag tại MEDIAN Technologies nói “Việc tìm ra các dấu ấn sinh học của bện từ y học hình ảnh là cốt lõi nỗ lực của Precision Medicine. Tính toán và phân tích Big Data sẽ cho phép việc tính toán phân tích của hình ảnh dấu ấn sinh học cần thiết cho việc phát hiện sớm ung thư và theo dõi những mục tiêu điều trị ung thư mới. Sự hợp tác của chúng tôi với Microsoft sẽ cho phép chung tôi tạo ra những giải pháp về điều trị lâm sàn trên phạm vi toàn cầu trên platform Azure Cloud Computing.

“Đội ngũ Microsoft Inovation hứa hẹn cung cấp các kỹ thuật thẩm định của họ để những chuyên gia sức khỏe sử dụng y học hình ảnh trong phương pháp hằng ngày của họ. Chúng tôi tự hào vì sự hợp tác với MEDIAN trên dự án IBIOPSY™ và mang tới những kỹ thuật sáng tạo trong việc nghiên cứu về ung thư” Bernard Ourghanlian, Giám đốc kỹ thuật và bảo mật tại Microsoft France. “Quả thực, chúng tôi, hơn bao giờ hết cam kết để xác định thử thách lớn nhất trong việc phát hiện, chuẩn đoán và theo dõi ung thư, bằng việc cho quyền truy cập tới những kỹ thuật mới nhất và sáng tạo nhất. Về những ưu điểm của platform Mcrosoft Azure Cloud, IBIOPSY™ sẽ cung cấp hình ảnh và dữ liệu sức khỏe nhanh hơn và đẩy nhanh tiến đọ khám phá và cho ra những dấu ấn sinh học mới cho chuẩn đoán ung thư và theo dõi điều trị”

IBIOPSY™ thậm chí sẽ sẵn sàng để các cơ sở y tế và các bác sĩ ỏa US, Châu Âu và Châu á để tiếp xúc các nhu cầu về quá trình tính toán hình ảnh và phân tích dữ liệu cần tạo ra bởi thế hệ kế tiếp của phương pháp điều trị ung thư cá nhân và sự phát triển bùng nổ dữ liệu y tế hình ảnh. MEDIAN Technologies và Microsoft sẽ làm việc với nhau để giúp trung tâm ý tế tận dụng các lợi thế từ khả năng của Azure. MEDIAN Technologies và Microsoft hợp tác tập trung vào phát triển phương pháp phân tích để chuẩn đoán dựa trên cỗ máy tự học và có khả năng mã hóa trên Azure..

Nguồn  IotLeague

Comments

linhkienbachkhoa

Comments