Cuộc chiến giá cả của các máy tính nhúng

14694146214319

Một chiếc máy tính $5 – Pi Zero, một chiếc nút thông minh Amazon Dash nối wifi $5, một máy tính nhúng C.H.I.P có giá $9 gồm cả wifi, bluetooth, flash 4Gb, ram 512, chip 1Ghz. Thậm chí tại Ấn Độ, một chiếc điện thoại thông minh chỉ có giá xấp xỉ 33.000 VND…

Continue reading