Linh Kiện Bách Khoa là một shop online các mặt hàng linh kiện điện tử, mạch chức năng và các công cụ lĩnh vực điện tử. Với mong muốn góp phần xây dựng cộng đồng Công Nghệ Điện Tử Việt Nam.

Bằng cách cụ thể, ngoài cung cấp các mặt hàng linh kiện điện tử, chúng tôi còn tổng hợp các thông tin Kỹ Thuật, Công Nghệ mới nhất, Xây dựng các bài Tutorial nhằm cung cấp kiến thức hữu ích. Cung cấp các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ việc hiện thực, phát triển sản phẩm điện tử Việt.

Linh Kiện Bách Khoa được quản lý bởi một đội ngũ các kỹ sư với nhiều lĩnh vực Điện Tử, Thông Tin và Cơ Khí cùng tập hợp lại nhằm xây dựng những giải pháp toàn diện cho việc phát triển một sản phẩm hữu ích, chất lượng.

Nếu bạn có nhu cầu liên hệ với chúng tôi, vui lòng liên lạc với

Email: linhkienbachkhoa.com@gmail.com Số điện thoại:

Trân trọng cảm ơn!