Phát triển cộng đồng Công Nghệ Điện Tử Việt...
Xem giỏ hàng “Tụ Ceramic 1uF 10V 1210 10%” đã được thêm vào giỏ hàng.