ESP8266 và IOT (Part 9): Điều khiển thiết bị trong nhà bằng Slack

How-To-Make-Your-Home-A-Smart-Home

Thêm Outgoing Webhooks Integration vào một Slack Channel

Trong bài tutorial trước bạn đã biết cách để configure một Slack channel để nhận message từ nguồn ngoài, như ESP8266 device. Rất tiện cho việc tạo ra thông báo khi bị trigger từ các cảm biến khác nhau, như chúng ta đã làm ở ví dụ về cảm biến chuyển đông (ở bài trước). Bây giờ chúng ta kích hoạt (enable) kết nối trong chiều ngược lại, từ Slack đến ESP8266. Làm được điều này, rât nhiều ý tưởng có thể phát triển tương tự. Tôi sẽ chỉ cho bạn một project đơn giản tôi đã làm, đó là điều khiển các ứng dụng trong nhà với những lệnh (commands) từ Slack.

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 8): Nhận Motion Alarm Notifications trong Slack

8_1

Cảm biến chuyển động

Trong bài tutorial này tôi chỉ cho các bạn làm cách nào để tạo ra một flow trong Node-RED editor sẽ gửi báo động chuyển động đến tài khoản Slack của bạn. Giống như trước, Node-RED app sẽ được host trong Bluemix. Nếu bạn không quen thuộc với Node-RED, Bluemix platform và cách để kết nối ESP8266 với nó, xem tutorial này.

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 7): Vị trí Devices trên Map

Device on a Map

Internet of Things Workbench

Trong bài này tôi sẽ chỉ cho bạn cách sửa dụng Internet of Things Workbench service trong IBM Bluemix để nhanh chóng phát triển một app có thể được dùng để xác định vị trí trên map, có thể lấy giá trị cảm biến bằng cách click lên marker hiển thị thiết bị nhất định. Để làm chuyện này, tôi sẽ cố định tọa độ và sẽ gửi tọa độ từ thiết bị của bạn. Nếu bạn có thiết bị tĩnh, nó thì ổn, nhưng nếu bạn cần theo dõi thiết bị di chuyển, bạn có thể thêm một GPS module để nhận tọa độ, nhưng nguyên tắc thì tương tự.

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 6): Hiển thị dữ liệu cảm biến với IBM Bluemix

Visualization App

Giãn đồ trong IoT Platform

Trong bài tutorial này tôi sẽ chỉ cho bạn làm cách nào hiển thị dữ liệu cảm biến trong IBM Bluemix. Cách đơn giản nhất là thiết lập một chart trong IoT platform sẽ hiển thị dữ liệu trong một vài định dạng (đồ thị đường, đồ thị hình thanh…) Để thực hiện điều này, bạn vào dashboard  của Internet of Things platform và vào Boards.

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 5): Gửi Email và SMS thông báo khi bị trigger từ dữ liệu cảm biến

download

Email Thông báo

Node-RED hỗ trợ một email output node,  nó rất tiện lợi cho việc gửi email thông báo. Chúng ta sẽ kết nối node này với IoT node để set email thông báo rằng bị trigger bởi dữ liệu cảm biến của thiết bị publish. Cuộn xuống dưới trên node catalog và chọn email out node.

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 4): Dùng Cloudant DB trong IBM Bluemix để lưu trữ dữ liệu

download

Cloudant Database

Trong bài tutorial trước bạn đã học cách sử dụng Node-RED editor để tạo IoT app trong IBM Bluemix. Trong bài tutorial ngắng này tôi sẽ chỉ ra cho bạn cách để dùng Cloundant Database để lưu trữ giá trị cảm biến đến từ thiết bị của bạn. Như đã thấy, khi tạo một app mới, một Cloudant DB service được tự động liên kết tới nó. Trong Node-RED flow editor, có 2 Cloud node, Cloundant in cho tìm kiếm database và  Cloundant out cho lưu trữ dữ liệu.

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 3): Kết nối ESP8266 với IBM Bluemix

download

IBM Bluemix

Trong tutorial trước tôi đã hướng dẫn các bạn về MQTT protocol và cho bạn thấy được cách sử dụng nó với ESP8266. Mặc dù chúng tôi phát triển trên một ứng dụng đơn giản, nhưng hy vong sẽ giúp bạn thấy được những tiềm năng của MQTT.

Trong một vài bài tiếp theo, chúng tôi sẽ sử dụng một platform là IBM Bluemix để xây dựng nhưng ứng dụng IoT phức tạp hơn.

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 2): ESP8266 với MQTT

Introduction-to-the-MQTT-Protocol-on-NodeMCU-(1)

MQTT

Trong bài tutorial trước bạn đã biết làm cách nào để thiết lập và sử dụng ESP8266 để thu thập dữ liệu từ một cảm biến, kết nối với internet thông qua Wi-Fi và gửi giá trị đó cho Thingspeak thông qua giao thức HTTP.  Đồng thời, bạn đã thấy được làm cách nào có thể vẽ đồ thị dạng dữ liệu, và làm cách nào để mở rộng các tính năng của Thingspeak.

Continue reading

ESP8266 và IOT (Part 1): Làm quen với ESP8266

banner_28

Giới thiệu

ESP8266 là một wifi SOC (system on a chip) được phát triển bởi Espressif Systems . ESP8266 được tích hợp với đầy đủ các tính năng về internet với kích thước rất nhỏ gọn với mức giá khiêm tốn (tầm 2$). Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai triển khai dự án IOT, thiết bị cầm tay, mobile…

Trong những Toturials này, chúng tôi cố gắng cung cấp nhiều nhất kiến thức về Module ESP8266, đồng thời xây dựng các bài hướng dẫn về các ứng dụng IOT của ESP8266.

Continue reading